lappad

lappad

The Best Gaming Laptop. Period

Contents 1. Related posts: – [Alex] Laptop. – Oh, wow. That was not how that was supposed to go. But that’s fine because this thing is absolutely sweet on paper at least. The ASUS Zephyrus G15 GA503, looks like everything…

Đánh giá Dell XPS 15 & 17

– Khi Apple loại bỏ MacBook Pro 16 inch, thực sự không có gì trong thế giới PC có thể so sánh được với nó. Giống như, chắc chắn, chúng tôi có những thứ mạnh hơn, nhẹ hơn hoặc có…